Đóng
  1. Khái quát về “báo tang”

Báo tang là việc gia đình thông báo về cái chết của người thân, cùng thông tin về ngày giờ tổ chức phúng viếng và chôn cất đến người thân, bạn bè và hàng xóm. Để báo tang, gia đình thường treo một phướn giấy trước cửa nhà, gọi là “khiêu tiễn” hoặc “giấy thông thiên”.

  1. Giấy báo tang – cáo phó

Cáo phó là hình thức phổ biến nhất để báo tang. Nếu không có cáo phó, người nhà sẽ trực tiếp thông báo cho thân nhân và bạn bè. Tất cả thư từ khác sẽ tạm dừng, chỉ phúc đáp thư chia buồn sau khi lễ “tốt khốc” kết thúc. Nội dung cáo phó bao gồm thông tin về ngày giờ mất, tuổi thọ người quá cố, thời gian và địa điểm tang lễ.

 

  1. Treo đèn tang

Một số nơi sử dụng đèn tang để báo tang:

Đèn cổng: Đèn tròn, đế trắng, chữ xanh lam, treo giữa cổng chính.

Đèn quả quýt: Đế trắng, chữ xanh lam. Nếu người chết là nam thì viết “Hương ẩm đại tân”, nếu là nữ thì viết “Nhụ nhân”, treo hai bên cổng chính.

Đèn hiếu: Hình trụ tròn, đế trắng, chữ xanh lam, ghi tên họ người chết. Vải màu trắng, đỏ hoặc lam được dùng theo số đời con cháu để gấp và đốt bỏ.

Đèn đỏ: Nhỏ, đế đỏ, không viết chữ, còn gọi là “tiểu hiếu hồng đăng”.

Chuyên Mục Khác liên quan