Mộ cải táng – Nghĩa trang Vĩnh Hằng Long Thành

Mộ cải táng  Vĩnh Hằng Long Thành – Mộ cải táng là gì? Mộ cải táng Vĩnh Hằng Long Thành Cải táng mộ là một hình thức bốc mộ, di dời mộ từ nơi khác về an táng. Đối với những huyệt mộ đã được chôn lâu đời, dẫn đến bị ...
Xem thêm